MANDARIN GARDEN – Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội | Công ty cổ phần AHK Việt Nam
 

Hình Ảnh Công Trình Tiêu Biểu Tại Chung Cư Mandarin Garden

 

mandarin-garden-lap-dat-12

mandarin-garden-lap-dat-11

mandarin-garden-lap-dat-10

mandarin-garden-lap-dat-09

mandarin-garden-lap-dat-08

mandarin-garden-lap-dat-07

mandarin-garden-lap-dat-06

mandarin-garden-lap-dat-05

mandarin-garden-lap-dat-04

mandarin-garden-lap-dat-03

mandarin-garden-lap-dat-02

mandarin-garden-lap-dat-01

 

Google+